XIII szín – Az űr

XIII. szín
Az űr

Az űr. Földünk egy szelete a távolban látszik, mindég kisebbedve, mígnem csillagul tűnik csak fel, a többiek közé vegyülten. A szín félhomállyal kezdődik, mely vaksötétté válik lassankint. Ádám mint öreg, Luciferrel röpülve.

***

Alkotója

Fotót készítette: Déri Balázs

Déri András